تلفن تماس :

86081873_86071867
آدرس سالن :
ایرانشهر جنوبی_ بعد از تقاطع سمیه_ جنب دبیرستان علامه حلی
تماس با ما